Visit Idre Tag

Norra Dalarnas Turistråd/ Visit Idre bjuder in till Turistmässa i Särna

  |   Art, Besöksliv, Näringsliv
bild-4-e1410978344860.jpg

Den 21 och 22 november anordnar Norra Dalarnas Turistråd/Visit Idre en turistmässa i Särna. Turistmässan ger turistföretagare från hela Älvdalens kommun och andra närliggande kommuner möjligheten att träffas, visa upp sin verksamhet och träffa andra företagare för eventuellt samarbete. Turistmässan genomförs på Lomkällan i Särna där det finns gott om plats för företagarna att visa upp sig! Mässan har genomförts ett par gånger tidigare och är ett uppskattat inslag för våra aktiva företagare inom besöksnäringen i kommunen.

 

Fakta Norra Dalarnas Turistråd/Visit Idre:

Norra Dalarnas Turistråd är en ekonomisk förening som äger driftbolaget Visit Idre AB sedan 2009. Norra Dalarnas Turistråd ekonomisk förening har i ett nytt avtal, som skrevs i maj 2014, fått fortsatt förtroende att ansvara för kommunens turistinformation.

Turistinformationens utformning innebär enligt avtalet:
– Driva turistbyråer
– Ge information via informationsbärare i kommunen
– Erbjuda en aktuell evenemangskalender
– Erbjuda en uppdaterad hemsida med turistinformation – www.visitidre.se
– Bedriva turistinformation på Lomkällan i Särna
Utvärdering:
Samarbetsavtalet utvärderas årligen av föreningen och kommunen per den 30 april. Resultatet av utvärderingen ska delges kommunstyrelsen före juni månads utgång. Av utvärderingen skall klart framgå:
– hur kommunens driftbidrag använts under verksamhetsåret
– turistinformationsinsatser
– turistbyråernas öppettider, bemanning och besökare
– antalet besökare på hemsida

Driftbidrag från Älvdalens kommun
Kommunens driftbidrag till Norra Dalarnas Turistråd är enligt avtalet 2 500 000 kronor för 2015. Driftbidraget ökar sedan årligen med  januari månads KPI-index bas till 25% och AKI-index till 25%.

Det nya avtalet gäller från 2015-01-01 till 2019-12-31.

Källa: Samarbetsavtal mellan Älvdalens kommun och Turistrådet Norra Dalarna ekonomisk förening. Dnr: 1241,2014. Titel: 47.

Medlemsföretag i Norra Dalarnas Turistråd/Visit Idre AB:
”Norra Dalarnas Turistråd består av medlemsföretag som med sina medlemsavgifter och marknadsavgifter bekostar bland annat driften av Älvdalen och Idre Turistbyråer, hemsidan Visitidre.se och att marknadsföra kommunen som turistdestination. Turistrådets styrelse består av representanter från alla fyra destinationerna Älvdalen, Särna, Idre och Grövelsjön.” http://visitidre.se/sv/Kontakt/norra-dalarnas-turistrad/Bli-medlem/
Enligt Visit Idres hemsida har Norra Dalarnas Turistråd idag 88 medlemmar http://www.visitidre.se/sv/Kontakt/norra-dalarnas-turistrad/vara-medlemmar/

Styrelse i Norra Dalarnas Turistråd/ Visit Idre AB:
Barbara Frilund Ekberg, styrelseordförande
Ing-Marie Bergman, vice ordförande
Fredrik Litzén, vice ordförande
Sofie Andersson, ledamot
Karin Blaauboer, ledamot
Lars Ericson, ledamot
Torbjörn Zakrisson, ledamot

Läs mer på:

http://visitidre.se/sv/Kontakt/norra-dalarnas-turistrad/Styrelse/

//Karin Hellström

Årets mässa är uppdelad i två delar:
Dag 1 – nätverkande, presentationer, speed-dating och föreläsningar för företagare, 08.00 – 17.00.
Dag 2 – öppet för allmänheten, 10.00 – 15.00.
Under lördagen kommer Marcus Eldh, framgångsrik entreprenör inom naturturism, bland annat att berätta om ”hans resa” med utvecklingen av Wild Sweden och Kolarbyn Eco-lodge.
Läs mer om hur du bokar  och vad som händer under dagen i programmet:Inbjudan Turistmässa 2014

Read More

Dalsk min Pär og Anna, en pekbok på älvdalska

  |   Livsstil
I Visit Idres varumärkesundersökning 2013 visade det sig att dialekt och språk var det som många kopplade till Älvdalen..

I Visit Idres varumärkesundersökning 2013 visade det sig att dialekt och språk förknippas med Älvdalen.

En färsk undersökning visar att människor runt om i Sverige förknippar Älvdalen med vårt alldeles eget språk, älvdalskan. Vilken tur vi har. Vilken tur att vi har detta fantastiska språk och vilken tur vi har att det finns så många som engagerat sig för att bevara det.

 Ulum Dalska är en språkförening som bildades 1984 av några entusiaster som ville göra något för att rädda älvdalskan. Ulum dalska betyder ”vi ska tala älvdalska” och det är det som det hela går ut på, att prata älvdalska. Idag har föreningen närmare 2 000 medlemmar, de flesta bosatta i Älvdalen men även många i övriga Sverige och runt om i världen. Genom åren har föreningen initierat ett antal olika aktiviteter, både när det gäller att tala och även att skriva älvdalska.

Ulum Dalska

Ulum Dalska, Sveriges största språkförening

Glåmåkwelder (pratkvällar), kwedåkwelder (sjungkvällar), Kum Ijug (Kom ihåg, ett memoryspel), ordbok, grammatikbok, barnböcker och andra böcker och berättelser är några av de saker som arrangerats och producerats under årens lopp. Nu är det dags för en ny bok, en pekbok, på älvdalska. Tack vare bidrag från Besparingsskogen och från ett par företagare fick initiativtagarna Lid Ulla Schütt och Pell Birgitta Andersson ekonomisk möjlighet att förverkliga en idé som de haft i åratal. Bilderna är illustrerade av Petra Andersson och layouten gjord av Jut Johan Persson. Ulum Dalska säljer boken.

Dalsk min Per og Anna

Dalsk min Per og Anna, en pekbok på älvdalska

Boksläppet är på Älvdalens bibliotek fredag 28 mars kl 12 – 16 och lördag 29 mars kl 11 – 14.

På föreningens hemsida, www.ulumdalska.se, kan du läsa mer om älvdalskan,  lära dig älvdalska ord, se filmklipp och besöka webbshopen. Du kan även följa Ulum Dalska på facebook på www.facebook.com/ulumdalska för den allra senaste informationen.

Ärums! /Marit Norin

Read More