HINDERBANA


En utmaning på elitnivå

En Hinderbana på Elitnivå har Katarina anlitat ett företag i Sverige för som jobbar med projektet som ett pilotprojekt. Under Ht-2013 jobbar de fram en mall som de sedan ska börja tillverka färdiga produkter. Det är ett stort projekt då det handlar mycket om att tillverka en produkt som klarar de krav som Kommunlagen ställer på tillverkaren av säkerhetsskäl m.m.


Våren 2014 väntar vi en färdig produkt som då ska provas innan den kan etableras i Hemus och blir den första i sitt slag i Sverige.
Hinderbanan är en perfekt utmaning för såväl våra idrottslag som motionären. Kompletterar utomhusträningen för alla.
Vid hinderbanan kommer även traktordäck och andra redskap att finnas tillgängliga.